Cái duyên của Sovico với Đà Nẵng

Cái duyên của Sovico với Đà Nẵng

06/11/2017

Tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo của Tập đoàn Sovico đã nói về số phận của Sovico và Đà Nẵng. Sau đây là bài phát biểu của cô ấy.

Dragon Riverside City

Dragon Riverside City

19/08/2017

Dragon Riverside City – thành phố 5 sao trong lòng thành phố chính thức khởi công