Sovico Group và Grab ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Sovico Group và Grab ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

28/08/2019

Sovico Group và Grab ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Sovico Group ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn Linfox (Úc)

Sovico Group ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn Linfox (Úc)

23/08/2019

Sovico Group ký kết hợp tác toàn diện với Tập đoàn Linfox (Úc)

THÔNG BÁO Về việc hoàn thành việc tách Công ty cổ phần Sovico

THÔNG BÁO Về việc hoàn thành việc tách Công ty cổ phần Sovico

16/08/2019

THÔNG BÁO Về việc hoàn thành việc tách Công ty cổ phần Sovico

Vietjet, Swift247 và Grab hợp tác toàn diện nhằm phát triển các giải pháp kết nối di chuyển và giao nhận

Vietjet, Swift247 và Grab hợp tác toàn diện nhằm phát triển các giải pháp kết nối di chuyển và giao nhận

31/07/2019

Vietjet, Swift247 và Grab hợp tác toàn diện nhằm phát triển các giải pháp kết nối di chuyển và giao nhận

Lễ công bố chiến lược phát triển Tập đoàn Sovico

Lễ công bố chiến lược phát triển Tập đoàn Sovico

31/07/2019

Sovico Group tổ chức thành công “Lễ công bố chiến lược phát triển Tập đoàn Sovico” với tinh thần “sáng tạo giá trị - kiến tạo tương lai”